Consumentenvertrouwen herstelt zich van dip in juli

De Nederlandse consument blijkt de kleine dip in het vertrouwen in juli weer te boven. In augustus herstelde het consumentenvertrouwen zich vrijwel op de relatief hoge waarde die in juni werd gemeten. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vanmorgen werden vrijgegeven.

In juni had het saldo van positieve en negatieve antwoorden op vragen over de economie, de eigen financiële situatie en de koopbereidheid, een waarde van 5. In juli zakte dat enigszins terug tot 2, waarbij het vermoeden bestond dat de crisis rond het kabinet-Balkenende II de stemming neerwaarts had beïnvloed. In augustus blijkt het vertrouwen nu weer op een waarde van 4 te staan. Daarmee blijft de trend van een snelstijgend vertrouwen, die halverwege vorig jaar begon, intact. Onderzoek door De Nederlandsche Bank heeft al uitgewezen dat incidenten, zoals opvallende faillissementen, de stemming van consumenten in de regel slechts tijdelijk beïnvloeden.

De verbetering van het consumentenvertrouwen kwam in augustus vooral door het gunstiger inschatten van het economisch klimaat in het komende jaar. Ook waren meer consumenten van mening dat het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. Deze indicator, waaraan doorgaans de meeste voorspellende waarde wordt toegedicht, is overigens nog steeds per saldo negatief, met een waarde van -2.

De stijging van de koopbereidheid valt samen met een opmerkelijk fors herstel van de detailhandelsverkopen en de consumptieve bestedingen dit jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde vanmorgen ook dat het vertrouwen van producenten zeer hoog blijft. Deze stemmingsindicator zakte, met een waarde van 8,2, weliswaar iets terug maar bleef dicht in de buurt van de recordwaarde van 8,9 die in juli werd bereikt. De ondervraagde ondernemers meldden in augustus een onveranderde voorraad gereed product, en zagen de orderontvangst iets dalen. Daar tegenover stond een gunstiger inschatting van de toekomstige productie.

Evenals het consumentenvertrouwen kende ook het verloop van het producentenvertrouwen in Nederland een keerpunt in 2005.