Startpagina.nl

Startpagina.nl Startpagina is er voor wie niet weet waar te beginnen op internet Startpagina.nl werd in 1998 opgericht door Durk Jan de Bruin. Hij had een website voor ogen waar beginnende internetters per categorie de aardigste sites kregen voorgeschoteld. De deelpagina’s werden bijgehouden door vrijwilligers. De site was een groot succes; in 2000 en 2001 was het de bestbezochte Nederlandse website. De Bruin verkocht Startpagina in 2000 voor 30 miljoen gulden (13,5 miljoen euro) aan Ilse Media. Nu mensen met behulp van Google zelf de weg vinden op het web, is de populariteit van Startpagina tanende. Soortgenoten: startkabel.nl

Startpagina is er voor wie niet weet waar te beginnen op internet

Startpagina.nl werd in 1998 opgericht door Durk Jan de Bruin. Hij had een website voor ogen waar beginnende internetters per categorie de aardigste sites kregen voorgeschoteld. De deelpagina’s werden bijgehouden door vrijwilligers. De site was een groot succes; in 2000 en 2001 was het de bestbezochte Nederlandse website. De Bruin verkocht Startpagina in 2000 voor 30 miljoen gulden (13,5 miljoen euro) aan Ilse Media. Nu mensen met behulp van Google zelf de weg vinden op het web, is de populariteit van Startpagina tanende.

Soortgenoten: startkabel.nl