Reservisten bekritiseren Israëlische legerleiding

Israëlische reservisten hebben in een open brief en talloze interviews scherpe kritiek uitgeoefend op de politieke en militaire leiding tijdens de oorlog in Libanon. Officieren en soldaten van de Alexandroni Brigade 551 schrijven in Ma’ariv dat het grondoffensief werd gekenmerkt door „besluiteloosheid”, „koudwatervrees”, „gebrek aan professionaliteit” en „slechte voorbereiding”.

Volgens de reservisten heeft Israël dringend behoefte aan een „radicale en fundamentele verandering” om te voorkomen dat een volgende oorlog totaal verloren wordt. In Israël groeien de teleurstelling en bitterheid over wat in de media en op straat beschouwd wordt als een verloren oorlog. De uitspraak van premier Olmert dat Israël de oorlog glansrijk heeft gewonnen, wordt niet gedeeld.

Ook niet door chef staf generaal- majoor Dan Halutz, die de reservisten van de Alexandroni Brigade zondag ontving voor een gesprek over hun open brief. Halutz sprak over „een overwinning op punten, geen knock-out”. De reservisten hebben hem duidelijk gemaakt dat als fundamentele veranderingen uitblijven zij een volgende oproep om dienst te doen in een oorlog zullen negeren.

De klachten van de tienduizenden reservisten over onervaren commandanten, onduidelijke en daardoor levensgevaarlijke acties, tekort schietende bewapening en bevoorrading hebben in het leger voor een crisisachtige atmosfeer gezorgd. Dat werd versterkt door uitspraken van de vertrekkende brigadegeneraal Yossi Hyman, bevelhebber van paracommando’s tijdens een militaire ceremonie.

Voor leden van de generale staf en de media zei hij: „Ik heb gefaald. Wij hebben gefaald. Ik ben er niet in geslaagd de infanterie beter voor te bereiden op deze oorlog. Ik ken alle excuses – bezuinigingen, de strijd in Gaza, Judea en Samaria [bezette Westelijke Jordaanoever], maar waar het op neerkomt is dat wij de zonde van arrogantie hebben begaan.”

Minister van Defensie Peretz heeft een commissie benoemd om de gang van zaken te onderzoeken. In verband daarmee hebben alle leden van de generale staf advocaten ingehuurd om zich te laten bijstaan.

Intussen gaat de Israëlische terugtrekking uit Libanon voort. Internationale kritiek op een Israëlische actie, zaterdag in de Beka’avallei, werd genegeerd. Gisteren doodden Israëlische militairen twee Hezbollah-strijders in Zuid-Libanon.