PvdA beschuldigt het CDA van ‘voorkennis’

Het begrotingstekort is volgend jaar al weggewerkt.

Het CDA wist dat als eerste.

Geeft het CDA in zijn verkiezingsprogramma geld uit dat er niet is, of was die partij eerder op de hoogte van naar boven bijgestelde ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) dan de andere Kamerfracties?

Om die vraag draait de discussie tussen het CDA en de PvdA over de kosten van de vergrijzing. Het CDA meent dat de AOW betaalbaar blijft door harder werken en extra aflossen van de staatsschuld. De PvdA vindt dat de belastingen moeten worden verhoogd en gepensioneerden met een aanvullend pensioen AOW-premie moeten gaan betalen. Ongeloof bij de PvdA: waar haalt het CDA de benodigde miljarden hiervoor vandaan?

Alle politieke partijen baseren zich bij de opstelling van hun financiële paragraaf op CPB-gegevens. In de berekening van juni blijft er in de komende kabinetsperiode bij ongewijzigd beleid 6,5 miljard euro over, precies genoeg om in 2011 het begrotingstekort weg te werken. Maar inmiddels gaat het zo goed met de economie dat het evenwicht al dit jaar wordt bereikt.

Exit dus de noodzaak om die 6,5 miljard euro in te zetten voor het wegwerken van het tekort. Het CDA heeft zich deze extra financiële ruimte al toegeëigend. Daar was geen magisch economisch inzicht voor nodig, want met de economische wind in de rug verbetert het overheidssaldo in hoog tempo. Het CDA speelde daar op in.

Volgens de ongeschreven regels voor de doorberekening van de verkiezingsprogramma’s houden alle partijen zich aan de CPB-ramingen. En het CPB had zijn cijfers nog niet herzien, dus eigenlijk trad het CDA buiten de spelregels.

De PvdA verweet het CDA dan ook dat de partij in zijn verkiezingsprogramma te veel geld uitgeeft. Maar afgelopen donderdag gebeurde er iets opmerkelijks. Om 16.00 uur presenteerde het CDA zijn programma. 34 minuten eerder, om 15.26 uur, stuurde het CPB een e-mail naar de financiële woordvoerders van alle politieke partijen. In dit mailtje stond dat het begrotingssaldo in 2011 „enige miljarden euro’s” gunstiger zal uitvallen.

Had het CDA voorkennis van deze opmerkelijke herziening van de financiële ruimte? En verstuurde het CPB de e-mail donderdagmiddag omdat het CDA met zijn programma naar buiten kwam? „Het CDA heeft de berekeningen gebruikt. Ze hebben via de ministeries van Economische Zaken en Financiën voorkennis gehad”, zegt PvdA-Kamerlid Crone.

Het CDA is woedend. „Volkomen kolder”, zegt een woordvoerder van de fractie. „Wij hebben ons gebaseerd op eerdere berekeningen van het CPB.” Volgens het CDA speelt de PvdA „vuil spel” en zoekt de partij bliksemafleiding voor zijn eigen problemen met de AOW-financiering. Het CPB laat weten geen informatie aan het CDA te hebben verstrekt.

    • Roel Janssen