Nu.nl

Nu.nl brengt het nieuws snel en gratis naar iedere pc

Nu.nl werd in 1999 opgericht en is onderdeel van Ilse Media. Gebruikmakend van de berichten van persbureau ANP is Nu.nl uitgegroeid tot de grootste nieuwssite en is momenteel na de sites van Google, Yahoo en MSN de best bezochte website van Nederland. Voor veel mensen maakt Nu.nl, samen met papieren equivalenten als Metro en Spits, een deel van de traditionele nieuwsmedia overbodig. Plannen om Nu.nl van zijn troon te stoten, zoals dat van uitgever PCM met En.nl, zijn tot op heden mislukt.

Soortgenoten: alle Nederlandse kranten hebben eigen sites. Populair is ook teletekst.nl