‘Nederlands rundersperma verliest markt’

Het verbod op de export van herkauwers en sperma, eicellen en embryo’s van herkauwers kost de sector zo’n 6 miljoen euro per maand. „Het middel is erger dan de kwaal.”

Jan Venneman, directeur van Veepro Holland, Vee-exporteur

De grote onrust is voorbij, maar wensen hebben de exporteurs van levend vee nog altijd. Het werk van Jan Venneman, directeur van Veepro Holland, is het promoten van Nederlands rundvee, sperma en embryo’s in het buitenland. De afgelopen dagen was er niets te promoten. Minister Veerman van Landbouw (LNV) verbood de export van runderen, andere herkauwers en hun ‘levende producten’ als sperma en embryo’s vanwege de uitbraak van blauwtong in Limburg.

Nederland is de grootste exporteur van rundersperma in de Europese Unie, en nummer twee als het gaat om fokrunderen, merendeels melkvee. Venneman ziet directe verliezen in zijn sector van 5,5 à 6,5 miljoen euro per maand aan misgelopen exportinkomsten.

Venneman was de afgelopen dagen dan ook niet blij met het besluit van Veerman. „Een middel dat erger is dan de kwaal”, zei hij gisteren. En een „verkeerd signaal aan het buitenland”. De irritatie van iemand als Venneman werd overgenomen door Kamerlid Oplaat (VVD), die gisteren zei dat Nederland „gekke Henkie van Europa” is, omdat het strengere maatregelen neemt dan noodzakelijk.

De reden van Vennemans onrust is de schade op de lange termijn voor zijn handel. „Het genetisch verschil tussen Nederlandse en buitenlandse productie is niet extreem groot”, zegt hij. „Het is dus een concurrentiestrijd die op het scherp van de snede wordt uitgevochten. Het exportverbod geeft een verkeerd signaal. Een mug houdt zich niet aan landsgrenzen en ver buiten Nederland weten ze niet dat Zuid-Limburg bijna in Duitsland ligt. Als ze door het exportverbod niet al bang zijn voor Nederland, dan maakt de concurrentie ze wel bang.” Vanwege die indruk die in het buitenland wordt gecreëerd is, in de ogen van Venneman, de nadruk die Veerman op de veiligheid heeft gelegd de verkeerde nadruk, en wil hij zo snel mogelijk een opheffing van het verbod.

Met name in de spermamarkt voorziet Venneman problemen. Nederland exporteert zo’n 200.000 doses per maand, met een totale waarde van 1 miljoen euro. Die markt is nu weg en wordt zonder problemen overgenomen door de concurrentie, want hoeveelheden zijn bij dit product geen probleem. „Je kan een stier gewoon door laten springen”, zegt Venneman, en dat zal de buitenlandse concurrentie dan ook graag doen. „Probeer dan nog maar eens je markt terug te krijgen.”

Inmiddels gloort er enige hoop aan de horizon. „Veerman heeft nu gezegd dat het verbod op export van sperma geproduceerd vóór 1 mei van dit jaar wordt opgeheven.” Ook heeft Veerman aangeboden te helpen in onderhandelingen met Rusland over export van dieren die al klaar stonden, zegt Venneman. Nederland is nu namelijk het certificaat ‘blauwtong-vrij’ kwijt en moet dus opnieuw met landen buiten de EU in onderhandeling gaan over de export. „Het gaat erom dat we die onderhandelingen onmiddellijk beginnen en het signaal afgeven dat we verder willen”, zegt Venneman.

Venneman wacht ook op verandering van de 150-kilometergrens van het toezichtsgebied die in West-Nederland tot aan de kust is opgetrokken. „We willen een corridor langs de kust voor export naar het zuiden, als export weer is toegestaan”, zegt Venneman.

    • Hans van der Lugt