Naturalisatiedag niet populair

De belangstelling voor de eerste landelijke naturalisatiedag op 24 augustus valt tegen. In sommige kleine gemeenten is er geen of slechts één aanmelding. Ook in de grote steden blijft het aantal te verwachten genaturaliseerden beneden peil. Het vrijblijvende karakter van de ceremonie en de vakantietijd is volgens de meeste gemeenten een mogelijke verklaring. Donderdag organiseren alle gemeenten die sinds 1 januari nieuwkomers hebben ontvangen een naturalisatieceremonie. (ANP)