Kinderbescherming opheffen is slecht plan

NRC Handelsblad van 7 augustus publiceerde de kritiek van Bureau Jeugdzorg op de Raad voor de Kinderbescherming. Volgens directeur Bart Groeneweg van Bureau Jeugdzorg moet de Raad maar opgeheven worden, want dat zou vertraging in de hand werken en het werk van Bureau Jeugdzorg ”nog eens dunnetjes overdoen”. Opheffen is geen verstandig idee. Bij onderzoeken van de Raad gaat het altijd over zeer precaire en emotionele kwesties met een grote impact op de ontwikkeling van kinderen en op gezinnen. Het is goed dat die in handen liggen van een instantie die losstaat van de hectiek bij Bureau Jeugdzorg en met het gezag van de kinderrechter in de rug. Juist die onafhankelijkheid maakt een extra toets op de door hulpverleners voorgestelde ingrijpende maatregelen mogelijk. Daar hebben ouders en kinderen belang bij, en als het goed is de medewerkers van Bureau Jeugdzorg ook. Ook zij zouden blij moeten zijn met de mogelijkheid van een onafhankelijk onderzoek bij door hen geconstateerde schrijnende situaties van kinderen. Daarbij is wel belangrijk dat de noodzakelijke hulpverlening niet stilstaat in afwachting van een Raadsonderzoek.

Voor lijdzaam toekijken zijn de aangemelde zaken vaak te ernstig. Het is mogelijk om alvast op basis van een tijdelijke maatregel in te grijpen terwijl het Raadsonderzoek nog in volle gang is. Misschien gebeurt dat te weinig. Dan is er alle reden dit eens op te nemen met de kinderrechters, maar daarvoor hoeft een Raad voor de Kinderbescherming nog niet te sneuvelen.

    • Felix Dronkers Klinisch Kinder-