Herziening vijandbeeld is broodnodig

President Bush heeft gelijk met zijn opmerking dat het tijd is om de wortels van het Midden-Oostenconflict aan te pakken (NRC Handelsblad, 8 augustus). Daarvoor zouden alle partijen er oog voor moeten krijgen dat de vijand niet alleen de ander maar ook zichzelf betreft. Alle partijen hebben immers schuld. Vandaar dat de partijen allereerst zichzelf moeten overwinnen in plaats van elkaar, waarvoor bijstelling van het vijandbeeld vereist is. Eerst dan kan de beoogde vrede in zicht komen. Geen enkele VN-resolutie of VN-vredesmacht is daartoe in staat, wat niet wegneemt dat voor de broodnodige bijstelling van het vijandbeeld de Verenigde Naties het geëigende podium zijn. Daarvoor zal dat podium wel eerst rigoureus verbouwd moeten worden door middel van een grondige reorganisatie, die de machtsverhoudingen in onze volkerenorganisatie voor eens en voor altijd tenietdoet. Geen onmogelijke opgave, omdat artikel 109 van het Handvest daartoe alle mogelijkheid biedt.

    • Wouter ter Heide