Exportverbod vee zeker tot einde week

Het verbod op export van herkauwers wegens blauwtong blijft nog zeker deze week van kracht, zolang twee bedrijven in Sneek en Woerden worden onderzocht op aanwezigheid van de ziekte.

De uitslag van dat onderzoek verwacht het ministerie van Landbouw eind deze week. Op zestien schapenbedrijven in de omgeving van het Limburgse Kerkrade is de ziekte nu vastgesteld. Voor nog zes boerderijen bestaan serieuze verdenkingen, waarvan twee buiten Limburg. In Woerden gaat het om een verzamelbedrijf voor exportrunderen, waar vóór 18 augustus ook dieren uit Limburg zijn aangeleverd. In Sneek betreft het een schapenbedrijf.

De Europese Unie steunt de maatregelen die tot dusver in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg zijn genomen. Runderen, schapen en geiten mogen niet worden getransporteerd vanuit een gebied met een straal van 150 kilometer rond de ziektehaarden Kerkrade en Aken (Duitsland).

Nederland heeft de grens van dit toezichtsgebied echter veel verder doorgetrokken. Heel Zuid-Holland en Zeeland vallen er binnen. Een exacte kaart van het gebied in alle betrokken landen zou met het nog niet gepubliceerde EU-besluit van gisteren later vandaag of morgen worden vrijgegeven. Het Duitse ministerie van Landbouw kan desgevraagd nog geen kaart laten zien. De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft op internet een kaart met globale grenzen gepubliceerd.

Naast deze maatregelen die in EU-verband verplicht zijn, heeft Nederland een exportverbod voor het hele land ingesteld, ook voor gebieden die veel verder van de besmettingshaarden liggen dan 150 kilometer. Op dat besluit is veel kritiek, maar volgens een EU-expert was het snelle besluit van minister Veerman „verstandig”. Hij benadrukt dat er nog weinig bekend is over de precieze aard van de ziekte, omdat die nog nooit zo noordelijk is aangetroffen. Inmiddels is de onrust binnen de sector over Veermans maatregelen enigszins afgenomen.

De ziekte blauwtong wordt verspreid door muggen en komt gewoonlijk alleen voor in de landen rond de Middellandse Zee. Kenners houden het voor mogelijk dat de ziekte zich in Nederland snel verplaatst door het vele water. Experts uit Spanje en Italië helpen Nederland en België.

Blauwtong: pagina 3