Blauwtong in België en Duitsland geconstateerd

Blauwtong, een ziekte die herkauwers als schapen en koeien treft, is nu naast Nederland ook geconstateerd in België en Duitsland. Europese landbouwexperts hebben gisteren in Brussel bepaald dat er een toezichtzone van 150 kilometer moet worden ingesteld rond de getroffen boerderijen die geconcentreerd zijn rond Kerkrade en Aken (Duitsland).

De toezichtzone beslaat het grootste deel van Nederland en België, geheel Luxemburg, en een deel van het westen van Duitsland. In dit gebied mag er in principe geen vervoer plaatsvinden van dieren en van hun sperma en embryo’s. Onder strikte voorwaarden zijn er wel uitzonderingen mogelijk op die regel.

Nederland heeft daarnaast een volledig exportverbod ingesteld, ook vanuit gebieden dus die veel verder van de besmettingshaarden liggen dan 150 kilometer. Op dit besluit van minister Veerman (Landbouw) is kritiek gekomen van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en in de Tweede Kamer onder meer van VVD landbouwspecialist Gert-Jan Oplaat, die Nederland betitelt als „Gekke Henkie van Europa”.

Volgens een hoge EU-functionaris in Brussel was dat snelle besluit tot een exportverbod van minister Veerman echter juist „verstandig”. Hij benadrukt dat er nog weinig bekend is over de precieze aard van de ziekte omdat die nog nooit zo noordelijk is aangetroffen. De ziekte wordt verspreid door muggen en komt normaal gesproken alleen rond de Middellandse Zee voor. Het zou mogelijk zijn dat de ziekte zich in het waterrijke Nederland via de muggen snel verplaatst. Experts uit Spanje en Italië helpen Nederland en België.

In Nederland is de ziekte inmiddels aangetroffen op zestien schapenbedrijven in de regio Kerkrade. Voor nog eens zes boerderijen bestaan serieuze verdenkingen dat er ook blauwtong heerst. Twee daarvan liggen buiten Limburg, namelijk in Sneek en Woerden. Veerman noemt het daarom zelf ook „verstandig” dat hij een exportverbod heeft ingesteld. Pas als zeker is dat het virus niet in andere delen van het land voorkomt zal hij het exportverbod opheffen.

    • Jeroen van der Kris
    • Hans van der Lugt