9292ov.nl

9292ov.nl Nooit meer dure informatienummers bellen en in de wacht hangen dankzij 9292ov.nl „Er zijn nog meer dan tien wachtenden voor u.” Dat frustrerende bandje hoeft niemand meer te beluisteren als hij een reis via het openbaar vervoer wil plannen. Op 9292ov.nl is het traject van deur tot deur en van minuut tot minuut te plannen. Ook handig zijn de laatste storingsberichten. Inmiddels is ook de weersverwachting op de site te vinden, net zoals leuke uitgaanstips, zodat het een echt reisportaal is geworden. Soortgenoten: telefoongids.nl heeft het bladeren door een dik telefoonboek overbodig gemaakt

Nooit meer dure informatienummers bellen en in de wacht hangen dankzij 9292ov.nl

„Er zijn nog meer dan tien wachtenden voor u.” Dat frustrerende bandje hoeft niemand meer te beluisteren als hij een reis via het openbaar vervoer wil plannen. Op 9292ov.nl is het traject van deur tot deur en van minuut tot minuut te plannen. Ook handig zijn de laatste storingsberichten. Inmiddels is ook de weersverwachting op de site te vinden, net zoals leuke uitgaanstips, zodat het een echt reisportaal is geworden.

Soortgenoten: telefoongids.nl heeft het bladeren door een dik telefoonboek overbodig gemaakt