Rally-organisator in opspraak

De rally voor klassieke auto’s van Amsterdam naar Peking is op een financieel debacle uitgelopen, waar de organisator vooral schuldig aan lijkt te zijn. Het bedrijf dat de rally organiseerde werd vlak nadat de oldtimers in Amsterdam op 15 juli waren vertrokken failliet verklaard.

Volgens curator L. Deterink is het faillissement „primair veroorzaakt door substantiële privé-onttrekkingen” door bestuurder J. Vermeer en aan hem verbonden vennootschappen. Het gaat in totaal om een bedrag van circa 1,35 miljoen euro. Diverse auto’s werden door de organiserende vennootschap gekocht en op naam gezet van J. Vermeer privé. Volgens Deterink is er sprake geweest van „onbehoorlijk bestuur”.

Vermeer meldde de curator dat ruim 0,4 miljoen euro nodig was voor „de betaling van steekpenningen aan autoriteiten in diverse landen, teneinde een snelle doorkomst van de rally te vorderen”.

De curator stelt in zijn aanvangsverslag over het bankroet van Ultimate Events BV, de vennootschap die de race naar China organiseerde, dat het bedrijf tegen de belofte in geen cent heeft overgemaakt aan de goededoelenstichting Doe een Wens, die wensdromen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. Ook zouden premier Balkenende en de Amsterdamse burgemeester Cohen in het Comité van Aanbeveling hebben gezeten, maar beiden hebben zich daar recentelijk van gedistantieerd.

Volgens de curator zijn er rond het faillissement financiële transacties gedaan die „onrechtmatig en paulianeus” van aard zijn. Hij kondigt aan een diepgaand (vervolg)onderzoek te zullen instellen naar de rol van Vermeer en vennootschapen die zaken deden met Ultimate Events.