Minister stopt met energiesubsidie

Minister Joop Wijn (Economische Zaken, CDA) heeft de subsidieregeling voor de opwekking van duurzame energie afgelopen vrijdag per direct stopgezet. Nieuwe aanvragen voor subsidie worden niet meer in behandeling genomen.

Wijn heeft besloten de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) stop te zetten omdat Nederland de Europese doelstelling voor 2010 met de nu lopende, toegekende subsidieaanvragen al haalt. Volgens die doelstelling moet van alle verbruikte elektriciteit 9 procent worden opgewekt uit duurzame bronnen, zoals wind, zon, biomassa of water.

Energiebedrijf Essent betreurt het besluit. „Het is armoedig dat je meteen stopt met de regeling zodra je de doelstelling hebt gehaald. Er valt nog zoveel meer te doen”, zegt een woordvoerder.

Vorig jaar zette de voorganger van Wijn, minister Brinkhorst, de MEP-regeling al stop voor windenergieprojecten op zee, en ook voor grootschalige verbranding van biomassa. Met ingang van afgelopen vrijdag geldt de stop voor alle aanvragen. „Het is aan een volgend kabinet om te beslissen verder te investeren in de vergroting van het aandeel duurzame elektriciteit”, liet Wijn weten.

De MEP-regeling is drie jaar geleden ingesteld om de productie van duurzame energie in Nederland te stimuleren. Een toekenning geldt voor tien jaar, en vergoedt de meerkosten van duurzame energie ten opzichte van elektriciteit die in centrales op kolen of gas wordt opgewekt. Dit jaar geeft het kabinet 685 miljoen euro uit aan de regeling. In de komende vier jaar schommelt dat bedrag tussen de 540 en 670 miljoen euro per jaar.