Blauwtong nu ook ontdekt in Duitsland

Op negen boerderijen in Duitsland is de ziekte blauwtong vastgesteld. Dit heeft het Duitse ministerie van Landbouw vandaag bekendgemaakt. De ziekte trof vorige week al Nederland en België.

Nederland moet onmiddellijk het verbod opheffen op de export van herkauwers, dat is ingesteld na ontdekking van de ziekte, zeggen VVD-Kamerlid Gert-Jan Oplaat en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) vandaag. Nederland is de „gekke Henkie van Europa”, meent Oplaat. „De EU schrijft dat helemaal niet voor en de Belgen en Duitsers doen het dus ook niet.” Vanmiddag zou er overleg in Brussel zijn dat „Veerman een mooie uitweg biedt”, zegt Oplaat. Het exportverbod gaat de landbouw tientallen miljoenen euro’s kosten als het enkele maanden voortduurt, zegt LTO.

De ziekte is inmiddels geconstateerd op twaalf bedrijven rond Kerkrade, laat het ministerie van Landbouw weten, terwijl er verdenkingen zijn over nog eens zes bedrijven. Buurlanden België en Duitsland hanteren alleen de door de Europese Unie voorgeschreven zones van 20, 100 en 150 kilometer rond de ziektehaarden, waarbinnen beperkende maatregelen van kracht zijn. De uiterste ring in België komt uit bij de Nederlandse grens in Zeeuws Vlaanderen. Als alleen de 150-kilometergrens wordt aangehouden is het dus mogelijk om de export naar het zuiden via een corridor in het westen van Nederland door te laten gaan.

Het cijfer van enkele tientallen miljoenen dat LTO noemt, is een zeer ruwe schatting. De brancheorganisatie van exporteurs van fokrunderen en rundersperma Veepro hanteert een cijfer van 5 miljoen euro verlies per maand nu de export stil ligt. De gederfde inkomsten doordat er geen kalveren en schapen geëxporteerd kunnen worden, komt daar nog bij.

Veerman stelt dat het exportverbod pas kan worden opgeheven als er duidelijkheid is over de hele situatie en dat het verbod goed is om vertrouwen in Nederlandse producten te beschermen. Veepro-directeur Jan Venneman zegt echter dat het terugwinnen van vertrouwen na het volledig stilleggen van de handel veel moeilijker zal zijn. „De sector zelf weet het toch het beste”, aldus VVD’er Oplaat.