‘Werkgevers houden te weinig rekening met vergrijzing’

Den haag. Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers in Nederland neemt geen maatregelen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Ze doen nog niets om werknemers van boven de 45 jaar optimaal in te zetten. De noodzaak om dat wel te doen, is overigens wel doorgedrongen tot de meeste personeelsfunctionarissen. Ruim 60 procent van hen vindt dat bedrijven het zich niet langer kunnen permitteren niets te doen. Dat blijkt uit onderzoek van ‘GrijsWerkt’, een door het ministerie van Sociale Zaken in het leven geroepen werkgroep. Die moet onder leiding van commissaris van de koningin in Friesland Ed Nijpels de arbeidsparticipatie van ouderen bevorderen. (ANP)