Personalia

Schout-bij-nacht Michiel van Maanen (55) wordt de nieuwe inspecteur-generaal bij de Krijgsmacht, als opvolger van luitenant-generaal Ad van Baal die volgend jaar met pensioen gaat.

Het kabinet heeft drie rechters benoemd bij de Hoge Raad: A. Hammerstein, C. Schaap en J.W.M. Tijnagel. Hammerstein, benoemd in de civiele kamer, bekleedde tot voorjaar 2004 dezelfde functie. Momenteel is hij president van het gerechtshof te Arnhem. De andere twee worden raadsheer in de belastingkamer.