`Meer discriminatie bij politiekorpsen`

Rotterdam, 19 aug. De klachten over intimidatie en discriminatie van allochtone agenten bij het politiekorps Gelderland-Midden staan niet op zichzelf, volgens de voorzitter van belangenvereniging Paraat. Pagina 2