Maarten `t Hart (1)

Met stijgende verbazing heb ik het uitgesproken antisemitisch gekleurde artikel van Maarten `t Hart (ZB, 12 augustus) gelezen. De ceders waar hij over schrijft staan helaas in een land, waarvan de regering geen macht heeft en dat is uitgeleverd aan terroristen, die als voornaamste doel hebben het buurland te vernietigen en daarvoor de eigen bevolking misbruiken en slachtofferen.

Weerloze vrouwen en kinderen worden in appartementen geplaatst, dan worden er vanaf die appartementen raketten, willekeurig, op zo veel mogelijk burgerdoelen afgeschoten naar het soevereine buurland in de wetenschap, dat het buurland hierop zal moeten reageren om, zoals het een fatsoenlijk land betaamt, de eigen burgers te beschermen.

Zelfs de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, niet bepaald een vriend van Israël, heeft deze handelwijze volledig afgekeurd en veroordeeld.

Dat Maarten `t Hart traumatische ervaringen met de Schrift heeft gehad in zijn jeugd, geeft hem nog niet het recht om een land, dat voor zijn bestaan en burgers opkomt, als misdadig af te schilderen en de werkelijke misdadigers, die de eigen bevolking gijzelen en opofferen, als de rechtvaardigen, waarbij het verhaal van de ceders er met de takken bijgesleurd is.

    • Marijke Slager