Een op de vijf Polen in de metaalsector onderbetaald

Een op de vijf buitenlandse werknemers in de metaalindustrie wordt slechter betaald dan zijn Nederlandse collega’s. Dat blijkt uit een voorlopige inventarisatie die FNV Bondgenoten heeft uitgevoerd onder metaalbedrijven.

Het verschil in loon kan oplopen tot „honderden euro’s per maand”, aldus Jan Berghuis, FNV-bestuurder bij de afdeling metaal. Berghuis zegt geschrokken te zijn van de bevindingen, omdat de metaalsector over het algemeen goede afspraken heeft over de CAO.

Het onderzoek van FNV Bondgenoten richtte zich op metaalbedrijven met meer dan vijftig werknemers. Deze bedrijfstak telt 180.000 werknemers. Uit de antwoorden van de eerste 400 ondervraagden – allemaal leden van de ondernemingsraad of het hogere kader – blijkt dat de helft van hen Oost-Europeaanse collega’s heeft. Van die buitenlandse collega’s wordt 17 procent onderbetaald, zo komt uit de enquête naar voren. „Het gaat dan met name om Poolse werknemers”, zegt Berghuis. „Maar ook andere nationaliteiten komen voor, zoals Tsjechen en Portugezen.” De resultaten rechtvaardigen volgens hem een diepgaander onderzoek naar de betaling van buitenlanders.

De voorlopige uitslag van het onderzoek sterkt FNV Bondgenoten in de opvatting dat de arbeidsmarkttoets voorlopig niet moet worden afgeschaft. Deze twee jaar geleden ingevoerde toets stelt dat bedrijven pas een werknemer uit één van de nieuwe EU-lidstaten mogen aannemen als in Nederland, of de andere oude EU-lidstaten, geen geschikte kandidaat is gevonden. Staatssecretaris Van Hoof wil de toets afschaffen. Maar volgens FNV Bondgenoten leidt dat ertoe dat bedrijven meer buitenlanders aantrekken, waarvan een deel vervolgens zal worden onderbetaald. „Ik ben er niet tegen als er meer Polen komen, maar wel als bedrijven hen misbruiken om kosten te besparen”, zegt Berghuis. Hij vindt dat de metaalsector meer moeite moet doen om jongeren te werven.

Dinsdag spreken FNV Bondgenoten en het ministerie van Sociale Zaken elkaar over de afschaffing van de arbeidsmarkttoets.