‘Discriminatie probleem bij meer korpsen’

De klachten over intimidatie en discriminatie bij het politiekorps Gelderland-Midden staan niet op zichzelf. Ook allochtone agenten bij andere korpsen worden gediscrimineerd.

Dat zegt Khalid El Yattioui, voorzitter van Paraat, de belangenvereniging van allochtone politiemensen, naar aanleiding van de perikelen bij het korps Gelderland-Midden. Deze week legde de Arnhemse korpschef Jos van Deursen zijn functie neer. Klachten over zijn bestuursstijl en discriminatie binnen het korps maakten zijn positie onhoudbaar.

Volgens de voorzitter van Paraat is carrière maken binnen de politie bijna onmogelijk voor allochtonen. „Autochtone collega’s stromen sneller door naar leidinggevende functies”, zegt El Yattiou. Zelf is hij teamchef bij de politie Gouda.

„De cultuur binnen de politie-organisatie moet zich nog aanpassen”, zegt Gerrit van de Kamp voorzitter van de politiebond ACP. Bij zijn bond zijn de afgelopen jaren „zo’n twintig” leden opgestapt omdat ze zich gediscrimineerd voelen, aldus Van de Kamp, „alle goede intenties van de overheid ten spijt”. Hij verwijst naar de ‘groep van 25’. Begin jaren negentig studeerden 25 allochtone inspecteurs af aan de politieacademie in Appeldoorn. De groep had speciale aandacht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat meer allochtonen met een leidinggevende functie binnen de politie wilde. Van de 25 werken er nog elf bij de politie.

Het NOS Journaal sprak gisteren met een paar van hen. Anoniem wilden ze vertellen waarom ze er niet in slagen carrière te maken. Een aantal ervaringen: „Je werkt hard, legt alle examens af met goed gevolg, maar je blijft een Marokkaan. Je moet je mond houden. Dat wordt je ook gezegd. Je Nederlandse collega's die minder goed gekwalificeerd zijn, halen je bij promoties links en rechts in. Als je dat ter sprake brengt, word je er eruit gewerkt”, zegt één van de allochtone agenten. Een ander zegt: „Met directe collega's heb ik geen enkel probleem, maar voor de korpsleiding blijf je een rot-Marokkaan die elk moment zijn hand in de kas kan steken. Ze maken je langzaam kapot en je kunt je er niet tegen verweren.”

De korpsleiders roepen hun medewerkers op om alle gevallen van discriminatie te melden, zodat de klachten grondig kunnen worden onderzocht.