Ambassadeursechtpaar (2)

Zegt Harer Majesteits ambassadeur in Washington, de heer van Eenennaam: `Je moet dúrven in het leven`.

Precies. Neem de ambassadeur zélf: een schitterende ambtenarenbaan in zeer luxueuze omstandigheden (ik ben twee keer in die ambassade geweest), een prachtig salaris, een oersolide rechtspositie (veel beter dan werknemers in de particuliere sector), en dan een prima pensioenregeling bij `s werelds op één na sterkste pensioenfonds.

Een echte durfal, hoor, meneer van Eenennaam.