Te veel klachten over de korpschef

De Arnhemse korpschef Jos van Deursen stapt op.

Dit na klachten over zijn bestuursstijl en discriminatie.

De vertrokken korpschef Jos van Deursen van Gelderland-Midden heeft de afgelopen twee jaar het krediet bij het personeel verspeeld. Klachten over zijn bestuursstijl werden hem fataal. Volgens betrokkenen stond hij niet voor zijn mensen als zij steun nodig hadden. Toen de Arnhemse burgemeester en korpsbeheerder Pauline Krikke zagen dat Van Deursen de onrust bij het personeel niet kon wegnemen, kon hij niet verder functioneren.

De affaire binnen het korps Gelderland-Midden begon maart 2005 met een conflict over een Turkse tolk die al jaren voor het korps werkte. De vertaler was zo goed ingevoerd in de Turkse drugsmaffia dat hij ook door een groot aantal andere instellingen werd ingezet. Hij werkte voor de Nationale Recherche, het Korps Landelijke Politiediensten en verschillende rechtbanken. Klachten waren er nooit. Maar vanwege de vertrouwelijke aard van zijn werk, werd hij zoals gebruikelijk, periodiek gescreend door de inlichtingendienst AIVD. In maart 2005 weigerde de dienst een ‘verklaring van geen bezwaar’ af te geven. Een beslissing waartegen de tolk met succes bezwaar maakte bij de rechtbank omdat de AIVD het besluit weigerde toe te lichten.

Ondanks de steun van rechters, officieren van justitie, het toenmalige hoofd van de KLPD, die allemaal verklaarden de tolk voor 100 procent te vertrouwen, draaide de Raad van State het oordeel van de Arnhemse rechtbank terug. Voor de korpschef was het reden om de tolk in 2006 uit zijn functie te zetten.

De man, wiens naam wordt afgeschermd omdat hij vanwege zijn rol in grote drugsonderzoeken zijn leven niet zeker zou zijn, mag niet meer werken voor andere diensten van politie en justitie. Daarom stapte hij naar de Nationale Ombudsman. Ondanks de nadrukkelijke steun van veertig prominente figuren binnen justitie en politie – waaronder de officieren van justitie Koos Plooy en Fred Teeven, leiders van het onderzoek naar Willem Holleeder – liet Van Deursen de tolk vallen. Dat zette kwaad bloed binnen het korps.

Volgens voorzitter Hans van Duijn van de Algemene Politiebond staat de zaak van de tolk niet op zichzelf. „Er is al langer groeiende onrust binnen het korps.” In mei 2005, blijkt uit een brief van de ombudsman, diende een allochtone politie-inspecteur een klacht in bij het korps wegens gebrek aan integriteit en transparantie bij het personeelsbeleid. Meer klachten volgden over ondoorzichtige besluitvorming en discriminatie.

Medio 2005 geeft korpsbeheerder Pauline Krikke het Bureau Interne Zaken de opdracht de situatie te onderzoeken. Volgens Interne Zaken zijn de klachten gegrond en zouden twee districtchefs en het hoofd personeelszaken zich schuldig zouden hebben gemaakt aan plichtsverzuim. De betrokken onderzoekers van het bureau voelen zich door korpschef Van Deursen niet serieus genomen omdat met het rapport niks gebeurt. Ze melden zich ziek.

Dit gegeven in combinatie met nog meer klachten kan korpsbeheerder Krikke niet langer negeren. Zij laat de zaak eind maart 2006 nogmaals onderzoeken, dit keer door een externe commissie. Maar ook daarmee werd de onrust volgens Hans van Duijn van de politievakbond niet weggenomen. Naast klachten richting de ondernemingsraad werd er een intern vluchtschrift opgesteld met gedetailleerde kritiek op de korpsleiding.

De onrust leidt tot het vertrek van het hoofd personeelszaken. Bovendien wordt een van de betrokken districtschefs onderzocht door de AIVD. Dat leidt tot het intrekken van zijn verklaring van geen bezwaar. De man wordt op non-actief gesteld.

In het voorjaar van 2006 moet minister Remkes van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de politie, zich met de zaak bezighouden. Een tweede externe onderzoekscommissie wordt ingesteld die de gebeurtenissen binnen het korps Gelderland-Midden moet bekijken. Resultaten worden begin september verwacht.

De ondernemingsraad gaat zelf ook op onderzoek uit. De maat is vol als blijkt dat het eerder genoemde hoofd personeelszaken niet vrijwillig is vertrokken, zoals werd gesteld. De raad zegt het vertrouwen in Van Deursen op als hij geen bevredigende verklaring heeft. Als ook korpsbeheerder Krikke twijfelt aan het vermogen van Van Deursen om intern orde op zaken te stellen, legt hij zijn functie neer. Of daarmee een einde is gekomen aan de onrust valt volgens Hans van Duijn nog maar te bezien. „Dat hangt af van de uitkomsten van de onderzoeken die nog lopen.”

    • Jan Meeus
    • Jaus Müller