Schultz heeft spijt van eigen aanpak

Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD) heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar spijt betuigd over de gang van zaken rond de nieuwe dienstregeling van de NS.

De brief werd verstuurd na zware kritiek uit de Tweede Kamer op haar optreden.

Tijdens een spoeddebat met de Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat bleek gisteren een groot deel van de Kamer boos over het feit dat de staatssecretaris akkoord was gegaan met de dienstregeling. Veel leden van de Kamercommissie waren hiervoor van vakantie teruggekomen. VVD, D66 en LPF ontbraken.

Volgens de Kamerleden, in het bijzonder van de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP en van de ChristenUnie, wordt de reistijd van de Randstad naar het noorden en oosten onaanvaardbaar lang.

Schultz schrijft aan de commissieleden dat ze „alles overziend” duidelijker had kunnen zijn over haar bemoeienis met de dienstregeling en welke rol de Tweede Kamer daar nog in zou kunnen spelen. Kamerleden lieten gisteren weten dat ze zich „voor het blok gezet” voelden. Ze verweten Schultz dat ze de Tweede Kamer buitenspel had gezet. „Ik benadruk dat ik geen enkele intentie heb gehad om dat te doen, Ik betreur dat zeer” , aldus Schultz.

Wat Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) betreft is er „na dit soort van mea culpa” geen behoefte meer om de hele Tweede Kamer van reces terug te roepen voor een plenair debat waar de vertrouwenskwestie aan de orde zou kunnen worden gesteld. „Daar bereiken we niks mee. Er is geen meerderheid die het vertrouwen zal willen opzeggen in Schultz en aan de dienstregeling zelf kan ook niks meer worden gedaan.”

Duyvendak vindt het beter om minister Peijs (Verkeer, CDA) na het reces verantwoording te laten afleggen over de hele gang van zaken. Peijs vervangt de staatssecretaris tijdens haar zwangerschapsverlof dat juist dit weekeinde begint. Verantwoording afleggen is volgens hem nodig omdat de minister-president na het uitbreken van de kabinetscrisis in juli nog beloofde dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen tot de verkiezingen.

Uit de brief van Schultz wordt verder duidelijk dat de langere reistijden tussen Randstad en regio een gegeven zijn. Overigens plaatsen Kamerleden van de oppositie hier vraagtekens bij.