Rechter VS verbiedt afluisterpraktijken NSA

De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA moet het afluisteren van Amerikaanse burgers zonder toestemming van de rechter beëindigen. Dat heeft een federale rechter in Detroit gisteren bepaald. Volgens de rechter is het afluisterprogramma van de NSA in strijd met de Amerikaanse grondwet.

Het NSA-programma geeft de Amerikaanse regering de mogelijkheid om in de jacht op Al-Qaeda internationaal telefoonverkeer af te luisteren en e-mails te lezen van Amerikaanse burgers zonder goedkeuring van de rechter.

Federale rechter Anna Diggs Taylor uit Detroit was de eerste Amerikaanse rechter die een negatief oordeel heeft geveld over het afluisterprogramma. Volgens Taylor maakt het inbreuk op het recht op vrije meningsuiting en privacy en gaat het programma in tegen de grondwettelijke inperking van de macht van de president.

Het afluisterprogramma heeft veel kritiek gehad van burgerrechtenactivisten in de Verenigde Staten. Ook hebben Amerikaanse parlementariërs hebben hun bezorgdheid geuit, onder wie enkele leden van Bush’ eigen Republikeinse Partij. Ze vinden dat de president zijn bevoegdheden wellicht overschreden heeft door het programma goed te keuren.

De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse Burgerrechtenunie (ACLU) ten behoeve van journalisten, advocaten en wetenschappers die zeggen dat het programma hun werk een stuk moeilijker heeft gemaakt. Ze geloven dat veel van hun internationale contacten waarschijnlijk doelwit zijn van het programma.

De regering-Bush heeft zich sterk gemaakt de zaak niet voor te laten komen. Volgens de regering zouden staatsgeheimen in gevaar kunnen komen. Maar volgens het ACLU gaat dit argument niet op, omdat de regering al genoeg informatie over het programma naar buiten heeft gebracht om de rechter een oordeel te kunnen laten vellen over de zaak.

Taylor heeft een soortgelijke eis van de ACLU afgewezen in de zaak over een databank van de NSA, waar de regering sinds 11 september in het geheim gegevens over vele miljoenen telefoongesprekken heeft opgeslagen. Volgens Taylor is er niet genoeg bekend over de databank en kan een rechtszaak staatgeheimen in gevaar brengen. De krant The New York Times onthulde afgelopen december het bestaan van het programma.Bush reageerde woedend. (AP, Reuters)