Nederland in de hand

Kaarten zijn onontbeerlijk voor wandelaars en fietsers. Hoe gedetailleerder hoe beter. Dankzij het kadaster zijn we weer een stapje verder.

Schermafdruk van een Top25 to move-kaart www.toponnederland.nl

Gps-fabrikant Garmin kwam deze zomer met de TopoNederland, een kaart van 1:50.000 (cd, 135 euro) geschikt voor op pc, laptop en alle gps-apparaten van Garmin (zie NRC Handelsblad,19 mei). Nu is er ook de Top25 to move van onze Topografische Dienst uit Emmen bij, geschikt voor bijna alle merken pc, laptop en pda’s (dvd, 200 euro).

Om de Top25 to move te kunnen gebruiken is het nodig om het programma Ozi-explorer te downloaden à 89 euro.

Daarmee heb je wel heel Nederland in handen, op detailniveau, met dijkjes, huizen, molens en paadjes. Alles in kleur, bijna net zo mooi als op de in totaal 302 losse 1:25.000-kaarten. De kaart is zoom- en scrollbaar, zodat elk gewenst deel via de printer alsnog een papieren kaart kan worden. Met het programma Ozi-explorer zijn op de digitale kaart routes in te tekenen en vervolgens naar een gps-apparaat te zenden. De kaart zelf kan helaas niet naar de gps, want die is gebaseerd op raster- en niet op vectorbestanden die door een gps-apparaat worden omgezet in een kaart. Daar staat tegenover dat de detaillering van de Top25 to move beter is dan die van de Garmin-kaart.

De Top25 to move kan wel portable worden via pda of laptop samen met een gps-ontvanger (intern of extern). Met een laptop in de auto kan je jezelf door de straten zien schuiven. Wandelend kunnen we onszelf op de pda zowel door het virtuele als het ware landschap zien lopen. Met hulp van Google Earth kunnen we onszelf zelfs koppelen aan soms adembenemende satellietfoto’s en onze eigen gangen als een god in de hemel van bovenaf bezien.

www.kadaster.nl en www.toponederland.nl

    • Anthon Keuchenius