Liever hydroloog worden dan werken in marketing

„Waarom kiezen voor een studie als Bodem, Water & Atmosfeer? Ik had altijd al veel affiniteit met natuur en milieu. Op mijn achttiende stond ik voor de keuze om Geneeskunde te gaan studeren, of naar Wageningen te gaan voor BW&A. Ik koos voor dat laatste. Een technische studie is toch breder, geeft meer mogelijkheden. Geneeskunde blijft een vakopleiding, die maar kans geeft op één speciaal beroep.

Bodem, water en atmosfeer hangen allemaal met elkaar samen. Heb je het over het een, dan kom je al gauw op het ander. Maar natuurlijk kun je wel een voorkeur hebben voor een van de drie richtingen. Zo heb ik in het tweede jaar gekozen voor de richting hydrologie, water. Als hydroloog kun je gaan werken bij waterschappen of adviesbureaus als Arcadis of Royal Haskoning.

Het is bij mijn studie niet zo dat je tijdens de bachelorfase drie jaar lang basiskennis opdoet en pas daarna in de master een specifieke richting kiest. De specialisatie komt al vrij vroeg in de studie.

BW&A is een echte ingenieursstudie. We werken veel met modellen en berekeningen. Een gelijksoortige studie als Internationaal Land & Waterbeheer is meer maatschappelijk georiënteerd. Bij een technische studie als BW&A word je bijvoorbeeld niet geleerd presentaties te houden.

Die behoefte had ik wel. Vorig jaar heb ik een jaar lang niet gestudeerd, maar in het bestuur van de internationale studentenvereniging AIESEC gezeten. Toen heb ik kennisgemaakt met het bedrijfsleven en met marketing. Het bedrijfsleven trekt me op zich wel, maar toch zou ik uiteindelijk liever als hydroloog bij een internationale non-gouvernementele organisatie werken.”

Laura van Baars

De site van de studie Bodem, Water & Atmosfeer: www.bbw.wur.nl

    • Laura van Baars