Leerlingen leren spellen uit kranten

Leuk die nieuwe spelling. We hebben, volgens de media, de keuze tussen het Groene en het Witte Boekje als spellingsleidraad. Helaas is die keuze er niet voor iedereen. In het onderwijs moet worden gewerkt met de `groene spelling`, of men daar nu achter staat of niet. Docenten Nederlands moeten de spelling duidelijk uit kunnen leggen aan hun leerlingen. Duidelijk uitleggen kan met behulp van eenduidige regels, en regels die niet elke vijf jaar veranderen - met intuïtie voor spelling hoef je bij leerlingen niet aan te komen. Leerlingen moeten die regels dan ook leren. Daarnaast moeten leerlingen ook kranten en tijdschriften lezen zodat hun woordkennis groter wordt en zo hun woordbeeld beter. Het zou dus bijzonder prettig zijn als alle media op dezelfde wijze zouden spellen.

    • Thalita van Basten Lerares Nederlands