Italië neemt voortouw in Zuid-Libanon

Italië zal op korte termijn mogelijk 3.000 militairen naar Libanon sturen. Daarmee wordt de eerste concrete stap gezet naar versterking van de VN-vredesmacht UNIFIL, die het Libanese leger moet gaan helpen het regeringsgezag in het zuiden te herstellen.

De Italiaanse premier Romano Prodi maakte het besluit troepen te sturen naar Zuid-Libanon vanochtend bekend na afloop van het kabinetsberaad. „Dit is een belangrijke keuze voor het land, dat zich bewust is van de implicaties en consequenties”, zei Prodi. Italië zei gisteren dat het snel 3.000 man kan sturen, maar Prodi noemde dat getal vanochtend niet.

Gisteren werd op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York overleg gevoerd met de 23 landen die in principe militairen willen leveren voor de vredesmacht. Toen nog stelde ook Italië zich enigszins terughoudend op, getuige een verklaring namens Prodi dat hij bij de VN aandrong op het geven van expliciete grondregels voor de vredesmacht. Ook andere landen wilden meer duidelijkheid over de vraag hoe de blauwhelmen zich moeten opstellen jegens strijders van Hezbollah.

De Italiaanse toezegging betekent mogelijk een doorbraak in het realiseren van de door de internationale gemeenschap afgesproken versterking van UNIFIL (nu nog 2.000 man) Plaatsvervangend topman Mark Malloch Brown van de VN waarschuwde gisteren dat het van cruciaal belang is dat binnen tien dagen een voorhoede van ten minste 3.500 man arriveert, omdat „de huidige situatie van opschorting van vijandelijkheden niet voor lang stabiel zal blijven”.

Tegenover verslaggevers liet Malloch Brown zich gematigd optimistisch uit. Hij zei dat op de conferentie over de troepenversterking „een redelijke start” werd gemaakt, maar benadrukte ook dat nog veel werk moet worden verzet. Probleem is dat wel veel (Aziatische) landen troepen hebben toegezegd, maar dat de (Europese) landen die hun troepen ook snel ter plekke kunnen krijgen, zich nog terughoudend opstellen. De VN zijn vooral teleurgesteld over de houding van Frankrijk dat het operationele commando voert over UNIFIL. Parijs, dat heeft toegezegd de leiding te blijven voeren, wil slechts 200 extra soldaten naar Libanon sturen. „We hadden gehoopt dat Frankrijk meer zou doen”, zei Malloch Brown.

Inmiddels breidt het Libanese leger zijn aanwezigheid in het zuiden gestaag verder uit. Vanochtend arriveerde een colonne in Khiam, op ongeveer zeven kilometer van de grens met Israël. Daar werd de afgelopen tijd zwaar gevochten. (Reuters, AP)