Extra subsidie voor Haagse kerk

DEN HAAG, 18 aug. Minister Maria van der Hoeven van Cultuur heeft 1,7 miljoen euro extra subsidie toegekend voor de restauratie van de Parkstraatkerk in Den Haag. Door deze financiële bijdrage is het mogelijk de in 2001 begonnen restauratie af te maken. De totale kosten van de herstelwerkzaamheden aan de neogotische kerk, tussen 1875 en 1878 gebouwd door P.J.H. Cuypers, komen op 10,5 miljoen euro. De gewelven, wanden en buitengevels van de parochiekerk van de Heilige Jacobus de Meerdere zijn inmiddels hersteld. Met de extra subsidie kan ook de restauratie van het interieur zoals van de altaren, preekstoel, orgels en verlichting bekostigd worden.