Exportverbod wegens blauwtong

Een inspecteur van de Algemene Inspectiedienst onderhoudt een transporteur van koeien in het Zuid-Limburgse Reijmerstok over de gevaren van blauwtong. Foto Chris Keulen Nederland, Reijmerstok, 18/08/2006 De Algemene Inspectiedienst (AID) controleert een transportwagen met koeien in het Zuid-Limburgse Reijmerstok. De inspecteurs houden de transportwagens aan om de chaufeurs te waarschuwen over de blauwtongziekte. In Zuid-Limburg is een beschermingsgebied van 100 kilometer ingesteld rondom besmette bedrijven. Levende herkauwers en producten mogen deze gebieden niet verlaten. De maatregelen zijn van kracht na de uitbraak van de blauwtongziekte bij een schapenbedrijf in Kerkrade. foto: Chris Keulen Keulen, Chris

De export van herkauwers is in heel Nederland verboden nadat gisteren op een schapenhouderij in Kerkrade de ziekte blauwtong is vastgesteld. Op nog zo’n tien bedrijven in de regio wordt de ziekte vermoed. Zij worden onderzocht. De uitslag daarvan komt een dezer dagen, aldus het ministerie van Landbouw (LNV). Rond de regio is een beschermingsgebied ingesteld.

Volgens het ministerie levert de ziekte geen gevaar op voor mensen. Blauwtong is een virusziekte die niet per se dodelijk hoeft te zijn. De verspreiding gaat via muggen – niet van vee op vee. Normaal gesproken komt de ziekte alleen voor in landen rond de Middellandse Zee. LNV heeft een expert uit Italië over laten komen. Dit is de eerste keer dat de ziekte in Nederland is aangetroffen.

Omdat de gangen van een mug niet zijn te volgen, heeft het geen zin hele boerderijen te ruimen, aldus LNV. Bedrijven werden wel volledig geruimd bij uitbraken van besmettelijke ziekten als mond- en klauwzeer. Het ministerie heeft in de getroffen regio het gebruik van insecticiden verplicht gesteld. Vee moet ’s nachts, als muggen het meest actief zijn, op stal. Voor varkens, niet-herkauwers, gelden de maatregelen niet.

De maatregelen worden minder zwaar naar gelang de afstand tot het getroffen gebied. Het ministerie heeft cirkels getrokken met een straal van 20, 100 en 150 kilometer. Experts van LNV zijn vandaag in Brussel voor overleg met de EU. Voor heel Nederland geldt een exportverbod van levende runderen, schapen en geiten, en van levende producten van deze dieren, zoals sperma.

Nederland exporteerde vorig jaar zo’n 120.000 levende runderen en ruim 400.000 schapen en geiten, aldus het Productschap voor Vlees en Eieren (PVE). De waarde van deze export kwam uit op zo’n 125 miljoen euro. Deze handel ligt nu stil. Hetzelfde geldt voor de export van rundersperma, juist op weg naar een recordjaar. De export steeg met 25 procent in de periode van 1 september 2005 tot 1 maart van dit jaar tot 900.000 doses, aldus de belangenorganisatie van exporteurs Veepro.

Vandaag krijgen alle belangenorganisaties uit de sector uitleg van het ministerie over de genomen maatregelen. Gisteren al liet de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland weten de maatregelen erg drastisch te vinden, met name het totale exportverbod. Het ministerie begint met drastische maatregelen en zal naar gelang de ontwikkelingen de maatregelen kunnen verzachten, zegt een woordvoerder van het productschap. Zo ging het onlangs ook bij de vogelgriep.

Het ministerie van Landbouw kreeg de melding van de zieke schapen op 14 augustus. Volgens LTO Nederland dacht de betrokken boer aanvankelijk dat zijn schapen onwel waren door de plotselinge overgang van heet naar koeler weer en het veranderde dieet doordat gras opeens weer ging groeien. „Wij zitten met heel veel vragen want het is een nieuwe ziekte voor ons”, zegt een woordvoerder van LTO Nederland. De organisatie voert vandaag overleg met Landbouw.