De Taalunie heeft volledig gefaald

De Nederlandse Taalunie werd opgericht om de eenheid binnen de Nederlandse taal te bewaken en te bevorderen. De Taalunie is echter steeds haar eigen gang gegaan, heeft geweigerd om een debat over de taal te stimuleren en zich ook nooit iets gelegen laten liggen aan de gevoelens en ideeën over taal en spelling in de samenleving.

En thans, na het eenzijdig uitvaardigen van twee zeer omstreden en kostbare spellingshervormingen in tien jaar tijd, zijn we aangeland op een punt dat we in Nederland twee spellingen naast elkaar gebruiken en dat de media in Nederland en Vlaanderen onze mooie taal verschillend gaan spellen. Conclusie: de Nederlandse Taalunie heeft volledig gefaald en moet direct worden opgeheven.

    • René van Slooten. Maarssen