De meeste dieren sterven als maagd

Met een handtekeningenactie wil de stichting Wonder het recht op seks voor dieren op de politieke agenda krijgen. Veertigduizend handtekeningen zijn genoeg om een burgerinitiatief in de Tweede Kamer af te dwingen. „Dat gaat lukken”, verwacht Boris van Oirschot, woordvoerder van Sex voor Dieren.

Uw stelling is: dieren hebben recht op seks, op voortplanting en op een gezinsleven. Sommige mensen zullen zeggen: ‘Dat wil ik ook wel.’

„Ja ja, die reactie krijgen we wel vaker. Vergeleken met dieren hebben mensen zoveel mogelijkheden. Dieren werken hard voor ons. Ze leveren onder andere melk, eieren, vlees, wol en goed gezelschap. Het minste dat we daar tegenover kunnen stellen, is hun goede levensomstandigheden bieden. Zoals lol, lekker eten en natuurlijke omstandigheden. Af en toe een vrijpartij hoort daar bij. Maar de meeste dieren sterven als maagd. Want kunstmatige vormen van voortplanting zijn rendabeler. Van jonge stieren maken we kalfsvlees en de meeste haantjes worden direct na de geboorte verhakseld of vergast.”

Zo is onze landbouw groot geworden.

„Mahatma Gandhi zei dat de mate van beschaving van een land is af te lezen aan de omgang met dieren. Wat betreft de leefomstandigheden van koeien, varkens en kippen kunnen we heel wat kwaliteitsslagen maken. Met onze actie willen we het taboe om daarover te praten wegnemen.”

Minister Veerman ziet u aankomen. Uw plannen kosten fortuinen.

„Vrouwen hebben kiesrecht gekregen en we zijn naar de maan gevlogen – je weet nooit hoe een koe een haas vangt. De stichting Wonder stelt op een creatieve manier maatschappelijke onderwerpen aan de orde. En het lijkt te lukken, de handtekeningen stromen binnen.”

    • Arjen Ribbens