de beste boeken van week 33

Van Álvaro de Campos, het luidruchtige heteroniem van Fernando Pessoa, Gedichten 1913-1922 (De Arbeiderspers, € 29,95) verschenen. ‘Wat een dichter, wat een lawaaiige, opgewonden, hevig moderne persoonlijkheid – en tegelijkertijd: wat een melancholie, overgevoeligheid, verwarring’, schrijft Marjoleine de Vos.

Lange tijd is het werk van de joods, Frans-Russische schrijfster Irène Némirovsky verborgen gebleven. Het nu vertaalde David Golder (De Geus € 17,90) is een schitterende roman over een joodse aardoliehandelaar, een keiharde zakenman wiens leven bestaat uit geld verdienen.

De historicus Jan T. Gross roept met zijn studie over antisemtisme in Polen, Fear (Princeton University Press, € 31,49), veel reacties op in Polen. ‘Gross wil niet het omvangrijke verzet tegen de bezetters ontkennen, maar de vaststelling dat de medeplichtigheid aan de moord op miljoenen joden zo wijdverbreid is zal opnieuw tot een heilzaam zelfonderzoek aanzetten’, schreef Paul Scheffer.

Greg Palast gaat in zijn nieuwe boek Armed Madhouse (Penguin, € 35,–) uitgebreid in op de onregelmatigheden rondom de verkiezingsstrijd tussen Bush en Kerry in Ohio. Hij toont zich ‘de Michael Moore van het geschreven woord,’ aldus Jan Donkers.

Schrijnend zijn de verhalen in het voortreffelijke Burgemeesters in oorlogstijd. (Balans €45,–) van Peter Romijn over burgemeesters die geen principiële tegendruk boden tegen Duitse maatregelen. ‘Misschien is het het paradoxale effect van de moderne zakelijke geschiedschrijving: juist nu de historicus de wereld niet meer in ‘goed en fout’ onderverdeelt, ga je je pas echt schamen voor wat duidelijk herkenbare landgenoten hebben gedaan’, aldus Raymond van den Boogaard.

Recensies op www.nrc.nl