correcties & aanvullingen

Op de voorpagina van 17 augustus wordt gesproken van jazzband Room Seven. Dat had moeten zijn: Room Eleven.