CDA wil terug naar gesubsidieerde banen

Den Haag. Het CDA wil de komende kabinetsperiode weer gesubsidieerde banen en de 40-urige werkweek herinvoeren. Die grotere arbeidsparticipatie is nodig om de kosten van de vergrijzing op de vangen. Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma van het CDA Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar dat gisteren aan onder meer premier Balkenende werd overhandigd. Het CDA pleit in het programma tevens voor een verplichte maatschappelijke stage voor jongeren. Ook wordt de arbeidskorting (de fiscale korting voor werkenden) inkomensafhankelijk gemaakt, zodat werken voor lage inkomens aantrekkelijker wordt. Het CDA heeft zich de afgelopen jaren juist verzet tegen gesubsidieerde arbeid. Nu stelt de partij voor dat werkgevers gedurende twee jaar iemand in dienst kunnen nemen tegen het huidige minimumloon voor 21-jarigen. De overheid vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.