Boeken colofon

Redactieadres: Herengracht 545-549, 1017 BW Amsterdam, boeken@nrc.nl

Redactie

Peter de Bruijn, Elsbeth Etty, Arjen Fortuin, Roelof van Gelder, Bas Heijne, Pieter Steinz, Marianne Vermeijden

Vormgeving

Wilfred Boom

medewerkers week 33

Herman Amelink, redacteur NRC Handelsblad; Rob van den Berg, natuurkundige; Merel Boers, historica en journaliste; Jan Donkers, recensent Amerikaanse literatuur; Margot Dijkgraaf, recensente Franse literatuur; Bart Funnekotter, redacteur NRC Handelsblad; Beatrice de Graaf, historica, docent Internationale betrekkingen UU; Toef Jaeger, literatuurrecensent; Roel Janssen, redacteur NRC Handelsblad; Berthold van Maris, medewerker taalkunde; Guus Middag, poëzierecensent; Marjoleine de Vos, redacteur NRC Handelsblad; Ward Wijndelts, redacteur NRC Handelsblad; Gerard Zeegers, striprecensent.

Brieven

Brieven van max. 300 woorden (o.v.v. naam en woonplaats) per e-mail naar boeken@nrc.nl, of per post naar: Herengracht 545-549, 1017 BW Amsterdam, t.a.v. NRC Handelsblad Boeken