Andere vliegroutes Lelystad bepleit

Lelystad, 18 aug. Bij de geplande uitbreiding van Lelystad Airport is aanpassing van de vliegroutes nodig om de Oostvaardersplassen te ontlasten. Dat stelde Staatsbosbeheer gisteren. In de huidige uitbreidingsplannen ziet ze de rust, zowel voor de natuur als voor recreanten, in de Oostvaardersplassen geenszins gegarandeerd. Staatsbosbeheer vraagt de luchthaven in vervolgonderzoek de effecten van de uitbreiding op de natuur en recreatie beter te onderbouwen.