Afrikanen uit kraakpand bij Parijs gezet

Het ‘grootste kraakpand van Frankrijk’ is gisteren ontruimd. De politie telde bij de ontruiming iets meer dan 500 bewoners, voornamelijk afkomstig uit Mali en Ivoorkust in Afrika.

Meer dan de helft van de bewoners had geen verblijfsvergunning. Onder hen zijn 49 illegalen gearresteerd om uitgezet te worden.

De ontruiming van de voormalige studentenflat in Cachan, een voorstad ten zuiden van Parijs, leidde tot mobilisering van de oppositie en van organisaties aan illegalen helpen. Zij beschuldigen minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy van een „jacht op kinderen” en een “razzia". Ongeveer een derde van de uitgezette bewoners zijn kinderen.

Volgens prefect Bernard Tomasini, die de uitzetting leidde, vond de ontruiming plaats vanwege onveiligheid en slechte hygiëne in het pand. Hij wees op brandgevaar. Een jaar geleden vielen 45 doden bij branden in Parijse hotels waar illegalen woonden.

De gekraakte studentenflat staat op een gerenoveerde studentencampus, en is als enige van de oorspronkelijke gebouwen, uit 1961, nog niet gesloopt. Sinds 2003 wordt de flat bewoond door immigranten zonder regulier onderkomen en illegalen.

In 2004 beval de rechter de ontruiming van de flat, maar pogingen van de politie om daartoe over te gaan liepen op niets uit, omdat hulporganisaties het gebouw barricadeerden. Evenmin lukte het om een akkoord te sluiten over vervangende woonruimte voor bewoners met verblijfsvergunning.

Gisteren zette Binnenlandse Zaken 850 politiemensen in, die nieuwe barricaden omzeilden. Meer dan honderd bewoners van het kraakpand zouden tijdens de ontruiming afwezig zijn geweest. Aan tweehonderd ex-krakers is vervangende woonruimte aangeboden. Zij zijn tijdelijk ondergebracht in hotels. Vanmorgen kampeerden nog meer dan honderd uitgezette bewoners uit protest voor het gebouw.

De ontruiming komt op het moment dat bijna 30.000 illegalen een aanvraag hebben ingediend voor een bijzondere regularisatieregeling. Minister Sarkozy heeft schat dat 6.000 mensen daarvoor in aanmerking komen.