Vogelbescherming: nee tegen gaswinning

Rotterdam. Vogelbescherming Nederland gaat naar de Raad van State om te verhinderen dat er gaswinning plaatsvindt onder de Waddenzee. Ook wil de natuurorganisatie dat de rechter gaswinning niet toestaat totdat de Raad van State er een oordeel over velt. Gaswinning schaadt volgens de organisatie de kwaliteit van het trekvogelgebied, door mogelijke bodemdaling.