Tv leidt kind `t best af bij bloedprikken

rotterdam, 17 aug. Kinderen ervaren minder pijn bij het bloedprikken als ze tegelijk televisie kijken. De tv blijkt zelfs een betere afleiding dan een ondersteunende moeder. Dat stelden Italiaanse kinderartsen vast bij 69 kinderen tussen 7 en 12 jaar oud. Eén groep kinderen werd door hun moeder actief afgeleid: de moeders praatten, aaiden en troostten. Andere kinderen werden simpelweg voor de televisie gezet, met tekenfilms. De moeder was er wel bij, maar deed niks. Kinderen uit de tv-groep gaven de pijn een 9 op een 100-puntenschaal; de kinderen uit de moeder-groep kwamen uit op 17. Ook de moeders van de tv-kinderen vonden de pijn het minst ernstig. De studie is vandaag online gepubliceerd in het medische tijdschrift Archives of Disease in Childhood.