Turkije wil uitleg over afvalschip

Istanbul, 17 aug. Turkije eist uitleg van Nederland over het verontreinigde schip Otapan dat vanuit Amsterdam op weg is naar dit land om bij Izmir gesloopt te worden. Volgens Nederlandse documenten bevindt zich 1.000 kilo asbest aan boord maar volgens milieuorganisatie European Platform on Ship Breaking gaat het om 60.000 kilo. Zolang er geen bevredigend antwoord is van Nederland over deze discrepantie mag het schip niet aanleggen, aldus het Turkse ministerie van Milieu.