Thuiszorg krijgt 95 miljoen euro extra

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) trekt dit jaar 95 miljoen euro extra uit om de problemen in de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op te lossen.

Zij neemt daarmee het advies over van de Nederlandse Zorgautoriteit, die op haar verzoek de knelpunten in die sectoren onderzocht. De afgelopen weken kondigden achttien zorginstellingen aan dat zij geen nieuwe patiënten konden aannemen omdat het geld op was.

Ross meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat van een patiëntenstop in veel gevallen geen sprake had hoeven zijn. Grote zorginstellingen bleken wachtlijsten te hebben, maar kleinere hadden nog voldoende mogelijkheden om hulpbehoevenden te helpen, schrijft zij. De zorgkantoren, van de dominante lokale zorgverzekeraars, kopen zorg voor patiënten in. Zij moeten volgens Ross patiënten vaker doorverwijzen naar instellingen die geen wachtlijst hebben.

Samen met de 30 miljoen euro die volgens Ross nog beschikbaar was, is er nu 125 miljoen euro om de onverwacht gestegen behoefte aan zorg op te vangen. Dit komt bovenop de 17,6 miljard die de zorgkantoren dit jaar kregen om voor patiënten hulp te regelen.

Zorgverzekeraars vinden het extra geld van de staatssecretaris ontoereikend. Hun brancheorganisatie, Zorgverzekeraars Nederland, spreekt tegen dat er nog 30 miljoen euro op de plank ligt. Dat zou al zijn uitgegeven, maar nog niet in de cijfers zijn verwerkt. Ook de zorginstellingen denken dat Ross te zuinig blijft.

De staatssecretaris had niet verwacht dat er in 2006 zoveel meer thuiszorg nodig zou zijn dan in 2005. De PvdA wil na het zomerreces een spoeddebat over de kwestie met Ross. GroenLinks bekritiseert het plafond voor de uitgaven aan AWBZ-zorg, dat Ross instelde. De behoefte van de patiënten zou centraal moeten staan, vindt GroenLinks.

Hoofdartikel: pagina 7