Tegemoetkoming van Zalm inzake Schiphol

Minister Zalm (Financiën, VVD) is bereid de gemeente Amsterdam tegemoet te komen inzake de besluitvorming over Schiphol. Zalm heeft er geen bezwaar tegen om een cruciale vergadering van aandeelhouders van de luchthaven te laten plaatsvinden, nadat de Amsterdamse gemeenteraad zich op 27 september over de voorgenomen gedeeltelijke privatisering van de nationale luchthaven heeft uitgesproken.

Gisteren deed de Amsterdamse wethouder Gehrels (Deelnemingen, PvdA) een oproep aan Zalm om de gemeentelijke besluitvorming te respecteren. Zalm wil snelle voortgang bij de verkoop van een minderheidsbelang in Schiphol, waarmee het parlement heeft ingestemd. Volgens Gehrels kan de gemeenteraad niet eerder dan 27 september over Schiphol beraadslagen en kan B en W zonder instemming van de gemeenteraad geen standpunt innemen.

De aandeelhouders moeten goedkeuring verlenen aan de voorgenomen verkoop. Amsterdam is minderheidsaandeelhouder in Schiphol, maar kan een besluit tot privatisering blokkeren. De gemeente Rotterdam heeft een klein aandeel in Schiphol.

Zalm stelt nu voor om de aandeelhoudersvergadering op 28 of 29 september te houden, mits het Amsterdamse stadsbestuur dan een mandaat heeft gekregen van de gemeenteraad om een besluit te nemen. Verder uitstel of nieuwe procedurele bezwaren zijn voor Zalm niet aanvaardbaar, aldus een woordvoerder.