Kernbommen op Apeldoorn

In Polen is een deel van het Warschaupact-archief geopend. Daar ligt een kaart met plannen voor een aanval op West-Europa, als het in de Koude Oorlog uit de hand zou zijn gelopen. Op Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn en Zwolle zijn bommen getekend. Kernbommen.

pagina 6