Thieme moet zich professioneler opstellen

Dierenbeschermers zijn achtenswaardige en zeer nuttige elementen in de maatschappij, want ze wijzen op de ethische verplichtingen tegenover onze niet humane medebewoners . Hen zwart maken is verwerpelijk, daarin heeft Marianne Thieme gelijk (Opiniepagina, 23 april).

Maar ze ziet volgens mij onvoldoende in dat, wanneer er grenzen worden overschreden door ernstig beschadigende acties en ze deze vergoelijkt of bagatelliseert omdat de daders zo`n klein groepje zouden zijn, zij zichzelf juist min of meer vereenzelvigt met dit soort actievoerders. In ieder geval toont ze er begrip voor.

Niet alleen het CDA heeft het over `sluipend terrorisme` en `dierenextremisme`, maar veel mensen, ook buiten de politiek, worden angstig van deze verschijnselen, vooral als ze zien dat de overheid, ondanks alle wetten, niet voldoende optreedt. Daar zou ze juist iets aan moeten doen, in plaats van zich stil te houden en diervriendelijke moties van andere partijen niet mede te ondertekenen, omdat deze o.a. aandringen op aanpakken van dit soort activisme.

De Partij voor de Dieren heeft het bewustzijn van mensen en Kamerleden vergroot en zij vervult een meer dan noodzakelijke functie in het parlement. Maar stel je dan wel als Kamerlid wat professioneler op. Probeer samen met andere Kamerleden tot een definitie te komen van nu door elkaar gebruikte termen, zoals activisme, gewelddadig activisme, terrorisme etc. en verzet je tegen een lakse overheid.

Het stigma van `dierenvrienden die net terroristen zijn`' kan niemand beter dan Thieme zelf helpen voorkomen.