Gestraft voor te hoge huur

Verhuurbemiddelingsbureaus in Amsterdam moeten zich houden aan de wettelijke toegestane huurprijzen. Als ze dat niet doen, lopen ze het risico zelf het teveel aan huur te moeten terugbetalen aan de huurders.

Dit blijkt uit een arrest van het Amsterdamse hooggerechtshof dat eind juli werd gewezen. Een huurster spande een zaak aan tegen bemiddelingsbureau Direct Wonen omdat zij meer huur betaalde voor een appartement dan volgens het puntensysteem was toegestaan.

Ze vond eind 2000 via Direct Wonen een driekamer-appartement in de Amsterdamse Concertgebouwbuurt. Ze betaalde 908 euro voor de woning van 63 vierkante meter. Aan Direct Wonen betaalde ze eenmalig 1.136 euro voor de bemiddeling. Maar volgens het wettelijke puntensysteem mocht de maximale huur voor deze woning maar 353 euro zijn. Het gerechtshof heeft nu Direct Wonen gelast de te veel betaalde huur, en de te hoge bemiddelingskosten, terug te betalen – een totaal van ongeveer 15.000 euro.

Yvonne Swaans, directeur van Direct Wonen, is „zeer verbaasd” over het arrest. Ze is het er „volledig mee oneens”. Zij wil in cassatie bij de Hoge Raad. „Wij bemiddelen tussen huurder en verhuurder, maar zijn geen partij in de huurovereenkomst. Door het gerechtshof worden wij nu gezien als een soort verlengstuk van de overheid omdat wij moeten toezien op de huurprijs.” Swaans maakt zich weinig zorgen over mogelijke claims bij haar bedrijf. Het gerechtshof heeft bepaald dat de maatregel met terugwerkende kracht (vijf jaar) geldt. Volgens Swaans bemiddelt Direct Wonen nauwelijks in de goedkopere huursector waarvoor het puntensysteem geldt.

Het arrest heeft vooralsnog alleen gevolgen voor de huurmarkt in Amsterdam, omdat het mede is gebaseerd op een Amsterdamse verordening. Wel hoopt Jan Riekus Jansen van het Amsterdams Steunpunt Wonen dat ook andere steden de benodigde bepalingen in hun verordening opnemen.

bekijk het arrest op www.rechtspraak.nl