Frankrijk blijft UNIFIL leiden

Frankrijk heeft zich gisteren officieel bereid verklaard om de VN-vredesmacht UNIFIL te blijven leiden, die met extra mankracht en een versterkt mandaat het Libanese leger moet helpen het regeringsgezag in het zuiden van het land te herstellen. Minister van Defensie Michèle Alliot-Marie eiste in een vraaggesprek met de zender France-2 wel dat de gevechtsregels „duidelijk” zijn en „werkelijke betekenis” hebben. „Helaas hebben de troepenmachten van de Verenigde Naties maar al te vaak niet de bevoegdheden waarom ze hadden gevraagd”, zei ze.

Het huidige UNIFIL, 2.000 man sterk onder commando van de Franse generaal-majoor Alain Pellegrini, heeft alleen tot taak de situatie in Zuid-Libanon in de gaten te houden. VN-bestandsresolutie 1701, die vrijdag beëindiging van de vijandelijkheden tussen Israël en de Libanese organisatie Hezbollah inluidde, voorziet in uitbreiding van de troepenmacht tot 15.000 man en machtigt haar „alle noodzakelijke actie” te ondernemen om te waarborgen dat het gebied ten zuiden van de rivier de Litani niet wordt gebruikt voor „enigerlei vijandelijke activiteit”.

Frankrijk wil echter een specifieker mandaat. Als de missie van een troepenmacht te vaag is en er te weinig militairen worden gestuurd „kan dat in een catastrofe eindigen”, zei Alliot-Marie.

Volgens de Franse minister is het erg belangrijk dat „het maximumaantal islamitische landen” troepen levert, opdat het versterkte UNIFIL niet wordt gezien als „de westerse wereld tegen de islamitische wereld”. Hoewel tot dusverre nog geen enkel land een officiële toezegging heeft gedaan – dat zou mogelijk vanmiddag gebeuren tijdens een bijeenkomst in New York waaraan 49 geïnteresseerde landen deelnemen – hebben Turkije, Maleisië en Indonesië bereidheid te kennen gegeven een belangrijke bijdrage aan UNIFIL te leveren. Een hoge Israëlische functionaris zei gisteren dat Israël zich verzet tegen deelneming van landen die geen diplomatieke relaties met Jeruzalem onderhouden. Als dit inderdaad het Israëlische standpunt is, komen Indonesië en Maleisië niet in aanmerking. Volgens de Franse krant Le Monde zou Parijs zelf niet meer dan 200 man willen sturen. (Reuters, AP, AFP)