EU wil nauwer samenwerken tegen terreur

De landen van de Europese Unie gaan nauwer met elkaar samenwerken om het hoofd te bieden aan de toegenomen dreiging van terrorisme in de luchtvaart.

Dit zijn zes ministers van Binnenlandse Zaken, onder wie die van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, gisteren tijdens beraad in Londen overeengekomen.

Het overleg was ingegeven door de arrestatie vorige week van een groep islamitische extremisten, die volgens de Britse politie terroristische aanslagen beraamden op een tiental transatlantische vluchten vanuit Groot-Brittannië.

„We worden geconfronteerd met een hardnekkige en zeer reële dreiging”, aldus John Reid, de Britse minister van Binnenlandse Zaken naderhand op een persconferentie.

Besluiten over een nieuwe aanpak vallen op zijn vroegst volgende maand, wanneer EU-ministers in het Finse Tampere bijeenkomen om zich over concrete voorstellen te buigen.

Reid en Europees commissaris voor Justitie Franco Frattini schetsten gisteren echter al de contouren van enkele voorstellen. Zo zullen Europese deskundigen gaan bekijken hoe er in EU-verband kan worden opgetreden tegen het gebruik van vloeibare explosieven. Volgens de Britse politie wilden de arrestanten daarvan gebruik maken. Bekeken zal worden of er binnen de EU via een labelsysteem meer controle mogelijk is op de herkomst van explosieven.

Het is verder de bedoeling de strengere controles op handbagage, die inmiddels op Britse luchthavens gelden, ook elders in Europa in te voeren. Reid wees erop dat de Britse maatregelen zinloos zijn als terroristen zonder moeite naar het Europese continent kunnen reizen om vandaar alsnog explosieven mee te smokkelen op vluchten naar Groot-Brittannië.

Ook willen de ministers internet tot „een vijandiger omgeving” voor terroristen maken, zo schreven ze in hun slotcommuniqué. Ze willen dat onder meer doen door websites uit de lucht te halen waarop valt te lezen hoe bommen gemaakt kunnen worden.

Voorts streven de ministers naar een systeem, waarbij passagiersgegevens al voor de vlucht ter controle kunnen worden voorgelegd aan de autoriteiten. Met behulp van biometrische gegevens als irisscan en vingerafdrukken zou de identiteit van passagiers snel zijn te checken. Voor vluchten naar de Verenigde Staten geldt dit systeem al. Reid en Frattini ontkenden stellig dat ook was gesproken over controles op grond van etnische of religieuze achtergrond.

Om radicalisering van moslims tegen te gaan wordt gedacht aan meer Europese bemoeienis met de opleiding van imams. In welke vorm dit precies kan worden gegoten is echter nog niet duidelijk.

Intussen is de hechtenis van 23 van de 24 arrestanten, die worden verdacht van betrokkenheid bij het terroristische complot, gisteren verlengd. Eén verdachte, die pas deze week was aangehouden, werd vrijgelaten.