correcties & aanvullingen

De beste van Johan

In het artikel De beste van (16 augustus, pagina 27) staat dat de foto van de band Johan is gemaakt door Jantien de Roode. Dat moet zijn: Jantien de Bood.